ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. ALTO μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν:

  • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που τους οδηγεί να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, μία φορά το χρόνο, περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος και επιβλέπονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΠΔ.231/29-7-98, (με το οποίο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 92/51/Ε.Ο.Κ.), σύμφωνα με την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ν.4186/2013, αρθρ.25, παρ.1ε). Είναι ισότιμο του διπλώματος των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και αποτελεί τυπικό προσόν για το διορισμό στο δημόσιο τομέα βάσει των: Π.Δ.50/2001 (Φ.Ε.Κ.39/Α’/05-03-2001), Π.Δ.347/2003(Φ.Ε.Κ.115/Α’/31-12-2003) και μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μόρια: ΑΡ.8 Ν.3051/2002(Φ.Ε.Κ. 220/Α’/20-09-2002).

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο