Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων

Από το να επισκευάζεις υπολογιστές, μέχρι να δημιουργείς το δικό σου υπερυπολογιστή!

Τίτλος Σπουδών: Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων
Διάρκεια: 2 Έτη
Περίοδος Εγγραφών: Σε Εξέλιξη
Έναρξη: Οκτώβριος & Φεβρουάριος

Περιγραφή

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και συνιστούν αναγκαιότητα. Η τόσο μεγάλη διάδοσή τους, επιβάλλει την ύπαρξη του Τεχνικού Υπολογιστικών Συστημάτων, ο οποίος είναι ο ειδικός που μεριμνά για τη συντήρηση, την επισκευή και τον προγραμματισμό τους. Με την πάροδο των χρόνων, η ειδικότητα αποκτά όλο και περισσότερους αποφοίτους, καθώς συνδυάζει την αγάπη προς τις νέες τεχνολογίες με την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Μαθαίνω

 • Επεξεργάζομαι, συναρμολογώ, θέτω σε λειτουργία, χειρίζομαι, επισκευάζω, συντηρώ και
  προγραμματίζω ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Συναρμολογώ, εγκαθιστώ, χειρίζομαι, συντηρώ και επισκευάζω τις περιφερειακές μονάδες των
  ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Συντήρηση και την επισκευή ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μαθήματα

Α’ & Β’ Εξάμηνο
Ηλεκτροτεχνία
Αναλογικά Ηλεκτρονικά
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
Λειτουργικά Συστήματα Ι
Επικοινωνίες Δεδομένων
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Γ’ & Δ’ Εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Προγραμματισμός  Η/Υ
Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ
Διαθεματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν Συστήματα Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής
 • Εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών προϊόντων
 • Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων
 • Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση
  ελεύθερου επαγγέλματος”

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο