Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων

Από το να επισκέπτεσαι μουσεία, μέχρι να επισκευάζεις τη Μόνα Λίζα!

Τίτλος Σπουδών: Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων
Διάρκεια: 2 Έτη
Περίοδος Εγγραφών: Σε Εξέλιξη
Έναρξη: Οκτώβριος & Φεβρουάριος

Περιγραφή

Ο πολιτισμικός πλούτος της χώρας μας καθιστά την ειδικότητα αυτή ιδιαίτερα περιζήτητη, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Με τις επεμβάσεις του, ένας εξειδικευμένος τεχνικός αποκαλύπτει συχνά τις αθέατες πλευρές ενός έργου, όπως τα υλικά, το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που κατασκευάστηκε ακόμα και κρυμμένα μηνύματα του ίδιου του καλλιτέχνη. Καθώς όμως ο συντηρητής έργων τέχνης έρχεται σε επαφή με σημαντικά μνημεία διακατέχεται αναπόφευκτα από αίσθημα σεβασμού, αξιοπρέπειας, ηθικής ακεραιότητας και συχνά δέους.

Μαθαίνω

 • Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων και έργων τέχνης
 • Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης ανασκαφικών αντικειμένων ή μνημείων που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία
 • Προσδιορισμός των επεμβάσεων συντήρησης που έχουν λάβει χώρα σε αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και έργα τέχνης
 • Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών-μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και την αποκατάσταση τους (υπό την καθοδήγηση πτυχιούχων σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.).
 • Εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν μακροπρόθεσμα ένα αντικείμενο ή μνημείο
 • Διαμόρφωση των συνθηκών προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων και έργων τέχνης
 • Επιλογή των βέλτιστων συνθηκών που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και έργα τέχνης
 • Επιλογή των βέλτιστων συνθηκών που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου αποθηκεύονται αρχαιολογικά ευρήματα και έργα τέχνης .

Μαθήματα

Α’ & Β’ Εξάμηνο
Ιστορία Τέχνης I, II
Φωτογραφία
Ελεύθερο Σχέδιο
Γραμμικό Σχέδιο
Ειδικά Θέματα Χημείας
Αρμονικές Χαράξεις – Μετρική Ανάλυση
Περιβαλλοντικοί Παράμετροι
Αποτυπώσεις
Γενικές Αρχές Συντήρησης
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 
Γ’ & Δ’ Εξάμηνο
Γενικές Αρχές Συντήρησης Κεραμικών
Γενικές Αρχές Συντήρησης Μετάλλων
Γενικές Αρχές Συντήρησης Οργανικών Υλικών
Γενικές Αρχές Συντήρησης Πέτρας
Γενικές Αρχές Συντήρησης Ψηφιδωτού
Γενικές Αρχές Συντήρησης Γυαλιού
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό, με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου,
 • Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες,
 • Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
 • Τεχνικές και κατασκευαστικές Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (Αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.),
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  Επιχειρήσεις Εμπορίας Έργων Τέχνης
 • Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων
 • Εκκλησιαστικές συλλογές και μουσεία

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο