Τεχνικός Συντήρησης & Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων

Από το να επισκευάζεις τρακτέρ, μέχρι να γίνεις ειδικός της γεωργικής βιομηχανίας!

Τίτλος Σπουδών: Τεχνικός Συντήρησης & Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
Διάρκεια: 2 Έτη
Περίοδος Εγγραφών: Σε Εξέλιξη
Έναρξη: Οκτώβριος & Φεβρουάριος

Περιγραφή

Οι δραστηριότητες που αφορούν τη γεωργία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. Σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση βελτιωμένων γεωργικών μηχανημάτων, καθίσταται απαραίτητος ο Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας. Ο εξειδικευμένος αυτός επαγγελματίας, φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των διαφόρων μηχανών, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, αποκτά γνώσεις πώλησης ανταλλακτικών και επισκευής αυτοκινήτων, συνεπώς μπορεί να απασχοληθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Μαθαίνω

  • Συντηρώ και να επισκευάζω γεωργικά μηχανήματα.
  • Οργανώνω αποθήκη ανταλλακτικών.
  • Είμαι ικανός να οργανώνω ένα συνεργείο, να προτείνω βελτιώσεις, να διαβάζω άριστα το μηχανολογικό σχέδιο, κλπ.

Μαθήματα

Α’ & Β’ Εξάμηνο
Αγγλικά I,II
Χρήση Η/Υ
Μηχανική Αντοχή Υλικών
Μηχανολογικό Σχέδιο I,II
Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας
Μηχανουργική Τεχνολογία I,II
Γεωργικά Μηχανήματα I,II
Γεωργικός Ελκυστήρας I,II
Ηλεκτρικές Μηχανές
Εμπορεία Γεωργικών Μηχανημάτων
Στοιχεία Μηχανών I
Γ’ & Δ’ Εξάμηνο
Αγγλικά III,IV
Μηχανές Εσωτερικής Κάυσης I,II
Ηλεκ/τα Συστήματα Γεωργικών Μηχ/των
Όργανα Μέτρησης
Οργάνωση και Λειτουργία Συνεργείου
Γεωργικά Μηχανήματα III,IV (Δοκιμές)
Γεωργικός Ελκυστήρας III
Εκμετ/ση Οργ/ση Γεωργικού Εξοπλισμού
Μηχ/κη Οχημάτων Ανώμαλων Εδαφών
Μηχανήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Νέας τεχνολογίας Συσ/τα Αυτοκινήτων

Επαγγελματική Αποκατάσταση

  • Τεχνικός σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.
  • Τεχνικός υπάλληλος σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος
  • Τεχνικός υπάλληλος σε αποθήκη πώλησης ανταλλακτικών ή ακόμη και αυτοαπασχολούμενος.
  • Υπάλληλος σε οργανισμό ή γεωργική επιχείρηση ή συνεταιρισμό.

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο