Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Από το να συντηρείς ανεμογεννήτριες, μέχρι να κατασκευάζεις το δικό σου αιολικό πάρκο!

Τίτλος Σπουδών: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Διάρκεια: 2 Έτη
Περίοδος Εγγραφών: Σε Εξέλιξη
Έναρξη: Οκτώβριος & Φεβρουάριος

Περιγραφή

Η ενέργεια είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξελικτική πορεία του ανθρώπου, και αποτελεί το έναυσμα της προόδου του. Η ανεξέλεγκτη, όμως, κατανάλωση φυσικών πόρων για την παραγωγή της και η επικείμενη εξάντλησή τους, οδήγησε στη στροφή των ανεπτυγμένων χωρών προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ήλιος, αέρας, νερό, κλπ), κάτι που πλέον επιβάλλεται και από τη διακρατική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο “Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, είναι τα τελευταία χρόνια από τις πιο περιζήτητες ειδικότητες. Η δράση του αφορά την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας, όπως ανεμογεννήτριες, αιολικά πάρκα, εγκαταστάσεις γεωθερμίας και ηλιοθερμίας.

Μαθαίνω

 • Γνώσεις βασικών αρχών ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας.
 • Γνώση τυπολογιών, κανονισμών και προτύπων εγκατάστασης και διασύνδεσης Φ/Β και λοιπών ενεργειακών συστημάτων (Ανεμογεννητριών, γεωθερμίας κ.α) σε κτίρια και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες
 • Γνώσεις ισχύουσας νομοθεσίας και ορθής εφαρμογής αυτής
 • Ικανότητα διασύνδεσης με μετατροπείς και βοηθητικές εγκαταστάσεις (πίνακες, μετρητές).
 • Γνώσεις στατικής και ικανότητα χρήσης υλικών στήριξης
 • Κατανόηση κατασκευαστικών-ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Προσδιορισμός λύσεων “out of the box”
 • Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής προϊόντων
 • Γνώσεις βασικών κανονισμών ασφάλειας και υγείας

Μαθήματα

Α’ & Β’ Εξάμηνο
Ηλεκτροτεχνία
Αναλογικά Ηλεκτρονικά
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
Μηχανολογία
Ηλεκτρολογία
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Μετρήσεις – Αισθητήρια
Σχέδιο
Γ’ & Δ’ Εξάμηνο
Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Ηλεκτρική Κίνηση
Πράσινη Εγκατάσταση
Ενεργειακή Οικονομία
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Κλάδοι Παραγωγής Ενέργειας (Εταιρείες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ [ιδιωτικές και δημόσιες])
 • Βιομηχανίες [ειδικότερα στην Παραγωγή «προϊόντων» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [όπως Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες κ.α.]
 • Εγκαταστάσεις μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και αποθήκευσης) τόσο για βιομηχανικές εφαρμογές όσο και σε οικιακές εφαρμογές
 • Ως Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είτε σε μεγάλες μονάδες παραγωγής είτε σε οικιακές μονάδες.

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο