Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

Από το να συνδέεις τηλεφωνικές γραμμές, μέχρι να δημιουργείς υποδομές τηλεκπαίδευσης!

Τίτλος Σπουδών: Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
Διάρκεια: 2 Έτη
Περίοδος Εγγραφών: Σε Εξέλιξη
Έναρξη: Οκτώβριος & Φεβρουάριος

Περιγραφή

Η αλματώδης εξέλιξη του διαδικτύου, της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και της διακίνησης πληροφορίας, αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για ένα τεχνικό δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Ο εξειδικευμένος αυτός επαγγελματίας είναι σε θέση να κατασκευάζει, να συντηρεί και να λειτουργεί συστήματα μετάδοσης δεδομένων. Σαν γνώστης ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους υπολογιστές, μπορεί να απασχοληθεί σε οποιονδήποτε φορέα χρησιμοποιεί δίκτυα μετάδοσης δεδομένων (βιομηχανίες, οργανισμούς, υπουργεία, εργαστήρια, κλπ)

Μαθαίνω

 • Χειρισμό συστημάτων ανεξάρτητων Η/Υ καθώς και τερματικών υπολογιστών πληροφοριακών συστημάτων
 • Χρήση λογισμικών
 • Αξιοποίηση λογισμικού κατά την άσκηση των καθηκόντων
 • Βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού (Hardware), όσο και στον τομέα του λογισμικού (Software)
 • Διαχείριση, υποστήριξη και συντήρηση εγκαταστάσεων πρόσβασης στο internet
 • Σύνδεση διαφόρων συσκευών και διατάξεων χρησιμοποιώντας κατάλληλους τύπους σύνδεσης (connectors)

Μαθήματα

Α’ & Β’ Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Λειτουργικά Συστήματα Ι
Επικοινωνίες Δεδομένων
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Μετρήσεις
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
Τηλεπικοινωνίες
Δίκτυα Υπολογιστών
Διαχείριση Δικτύων Ι
Γ’ & Δ’ Εξάμηνο
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Κινητή Τηλεφωνία
Διαχείριση Δικτύων ΙΙ
Εγκατάσταση Δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση)
Τηλεφωνικά Κέντρα
Ασφάλεια Δικτύων
Διαθεματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και
  πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής
 • Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων
 • Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και συστημάτων
 • Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο