Τα 10 Σημαντικότερα Soft Skills

Στις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας σε μια επιχείρηση, ο εργοδότης αναζητά ανάμεσα στους υποψηφίους εκείνον ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τον κάνουν να ξεχωρίσει και να προσληφθεί. Οι δεξιότητες αυτές χωρίζονται στα hard skills ή αλλιώς κάθετες δεξιότητες οι οποίες συνδέονται άμεσα με την θέση εργασίας και το κάθε επάγγελμα ξεχωριστά, και στα soft skills ή αλλιώς οριζόντιες δεξιότητες. Τα soft skills είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχουμε ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την θέση εργασίας και έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά μας.

Ποια είναι όμως τα 10 σημαντικότερα soft skills που αναζητούν όλοι οι εργοδότες σε έναν υποψήφιο;

1. Επικοινωνιακές δεξιότητες

Το να κατέχει κάποιος τον προφορικό και τον γραπτό λόγο και να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, είναι ένα προσόν το οποίο αναζητούν όλοι οι εργοδότες. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική για την συνεννόηση με συνεργάτες και συναδέλφους, την απάντηση επαγγελματικών emails, την σύνταξη κειμένων ή αναφορών κ.λπ. και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης.

2. Self-Motivation

Οι εργοδότες αναζητούν τον υποψήφιο ο οποίος έχει θέληση και του αρέσει να εξελίσσεται, να αποκτά καινούργιες γνώσεις και να βρίσκει κίνητρα ώστε να γίνεται διαρκώς καλύτερος επαγγελματίας. Η προσωπική ανάπτυξη και η απόκτηση εμπειρίας είναι χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την εύρεση μιας θέσης εργασίας.

3. Ηγετικές ικανότητες

Σε έναν εργασιακό χώρο όπου απαιτείται ιεραρχία, οι ηγετικές ικανότητες είναι πολύ σημαντικές ώστε ο κάθε επαγγελματίας να μπορεί να διατηρεί την δομή της ομάδας του και να κατευθύνει τους εργαζόμενους για την επίτευξη διάφορων στόχων εμπνέοντάς τους και συμβάλλοντας έτσι στην επαγγελματική εξέλιξη όλων.

4. Υπευθυνότητα

Η υπευθυνότητα είναι μια βασική αρχή που αναζητούν οι εργοδότες στους εργαζομένους τους, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα είναι σωστοί επαγγελματίες και συνάδελφοι, θα αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και θα είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά τους.

5. Ομαδικότητα

Το ομαδικό πνεύμα και η αλληλοϋποστήριξη αποτελούν κάποια από τα σημαντικότερα προσόντα για έναν υποψήφιο, γιατί αποδεικνύουν ότι θα μπορέσει να συνεργαστεί με τους συναδέλφους του για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Η ομαδική εργασία είναι αυτή η οποία θα φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα σε μια επιχείρηση.

6. Επίλυση προβλημάτων

Είναι αναγκαίο ένας υποψήφιος να είναι ικανός να εντοπίζει τα προβλήματα, να τα αξιολογεί και να προχωρά στην αποτελεσματική επίλυσή τους, γιατί όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά και απρόβλεπτες καταστάσεις.

7. Αποφασιστικότητα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός υποψηφίου και δείγμα των ικανοτήτων του, αποτελεί η αποφασιστικότητα. Είναι η απόδειξη ότι ο υποψήφιος είναι σίγουρος για τον εαυτό του, έχει αυτοπεποίθηση και επομένως διαθέτει και γνώσεις ώστε να φέρει εις πέρας την εργασία του.

8. Διαχείριση του χρόνου (Time Management)

Η σωστή διαχείριση του χρόνου και η ικανότητα για εργασία ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης είναι πολύ σημαντικές, για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των επαγγελματικών υποχρεώσεων του εργαζομένου, ειδικότερα την σύγχρονη εποχή όπου καλείται να διαχειριστεί ένα εύρος αρμοδιοτήτων.

9. Ευελιξία & προσαρμοστικότητα

Η προσαρμοστικότητα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό προσόν, γιατί οι εργοδότες αναζητούν τον υποψήφιο ο οποίος θα μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές και στις νέες συνθήκες εργασίας και θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει εύκολα νέες αρμοδιότητες.

10. Επίλυση συγκρούσεων

Ο έντονος εργασιακός ρυθμός μπορεί να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ των συνεργατών και των συναδέλφων σε μία επιχείρηση. Έτσι, οι εργοδότες θα ξεχωρίσουν τον υποψήφιο ο οποίος θα είναι ικανός να επιλύει αυτές τις συγκρούσεις, και θα έχει υπομονή και ψυχραιμία ώστε να μην προκαλούνται δυσάρεστες καταστάσεις.

Στο ΙΙΕΚ ALTO βοηθάμε τους σπουδαστές μας να χτίσουν ένα βιογραφικό με γερές βάσεις και άρτιες γνώσεις, και τους στηρίζουμε ώστε να αναπτύξουν τις δικές τους οριζόντιες δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε όποιον κλάδο επιλέξουν!

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο