Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικός

Από το να ξέρεις τι ξοδεύεις, μέχρι το να διευθύνεις λογιστήρια!

Τίτλος Σπουδών: Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
Διάρκεια: 2 Έτη
Περίοδος Εγγραφών: Σε Εξέλιξη
Έναρξη: Οκτώβριος & Φεβρουάριος

Περιγραφή

O Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, είναι το στέλεχος κάθε σύγχρονου λογιστηρίου που εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ. Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του λογιστηρίου. Εκτυπώνει τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση. Κάνει χρήση ειδικευμένου λογισμικού, των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Το σύγχρονο λογιστήριο λειτουργεί με τις νέες τεχνολογίες. Τήρηση αρχείων, καταστάσεων και έκδοση παραστατικών είναι όλα μηχανογραφημένα. Η επικοινωνία με τους Δημόσιους Οικονομικούς φορείς γίνεται ηλεκτρονικά. Τα οικονομικά στοιχεία επεξεργάζονται και αναλύονται στον υπολογιστή.

Παρατηρώντας τις ιδιαίτερες οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας ο ρόλος του έχει αποδειχθεί ουσιαστικός. Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμα και ατομική, έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του, καθώς με την εμπειρία του γίνεται ο οικονομικός σύμβουλος, σημαντικός για τον καθένα μας και για κάθε τμήμα μιας επιχείρησης. Όλες οι μεγάλες εταιρείες, Τράπεζες, οι δημόσιοι Οργανισμοί έχουν οργανωμένα λογιστήρια με πολυάριθμο προσωπικό σε πλήρη ιεραρχία.

Η ειδικότητα εμφανίζεται άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας, έχει απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης και εγγυάται υψηλές αποδοχές και ένα σίγουρο μέλλον!

Μαθαίνω

 • Να εφαρμόζεις το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο).
 • Να συμμετέχεις στη διενέργεια απογραφής τέλους χρήσεως.
 • Να συμμετέχεις στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ενός οργανισμού.
 • Να εφαρμόζεις τις διατάξεις του Φ.Π.Α..
 • Να εφαρμόζεις τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Να καταχωρείς και να ελέγχεις την ορθή καταχώριση των προαναφερθέντων παραστατικών στον Η/Υ.
 • Να ελέγχεις τα βιβλία (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια) και κάθε οικονομική κατάσταση που προορίζεται για να πληροφορήσει τη Διοίκηση μιας επιχείρησης.

Μαθήματα

Α’ & Β’ Εξάμηνο
Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ
Δίκαιο Ι,ΙΙ
Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
Στατιστική Ι,ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
Τεχνική Συναλλαγών
Marketing
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Γ’ & Δ’ Εξάμηνο
Φορολογική Πρακτική
Λογιστική Εταιρειών
Φορολογική Λογιστική – Εφαρμογές Ι,ΙΙ
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Λογιστική Κόστους Ι,ΙΙ
Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)
Φορολογία Κεφαλαίου – Κίνητρα Επενδύσεων
Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης & Μισθοδοσία (Η/Υ)
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Marketing Υπηρεσιών
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – Η/Υ)
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία
 • Λογιστικά – Φοροτεχνικά Τμήματα Ιδιωτικών ελληνικών & πολυεθνικών Επιχειρήσεων
 • Σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα Εμπορικών και Βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
 • Οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου (ΔΟΥ)
 • Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων, ΟΤΑ, Υπουργείων & ΔΕΚΟ
 • Τράπεζες & Χρηματοπιστωτικούς Φορείς
 • Ελεγκτικές – Λογιστικές Εταιρίες
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας με τη δημιουργία της δικής σου επιχείρησης

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο