Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας

Από το να παίζεις με βαρκούλες, μέχρι να γίνεις ο ίδιος εφοπλιστής!

Τίτλος Σπουδών: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
Διάρκεια: 2 Έτη
Περίοδος Εγγραφών: Σε Εξέλιξη
Έναρξη: Οκτώβριος & Φεβρουάριος

Περιγραφή

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες παγκοσμίως σε ναυτική δύναμη. Λόγω, μάλιστα, της μορφολογίας της η ναυτιλία αποτελεί από αρχαιοτάτων χρόνων παραδοσιακή οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώς, η ειδικότητα “Διοίκηση και Οικονομία στον Τομέα της Ναυτιλίας” επιλέγεται από μεγάλο ποσοστό σπουδαστών. Το εξειδικευμένο αυτό στέλεχος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να οργανώνει και να διοικεί θαλάσσιες μεταφορές, να εφαρμόζει τις αρχές του ναυτιλιακού management, της ναυτιλιακής οικονομίας και πολιτικής. Ως γνώστης διοίκησης και διαχείρισης οργανισμών όμως, είναι σε θέση να απασχοληθεί και σε ευρύτερες διοικητικές θέσεις.

Μαθαίνω

 • Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα Ναυτιλιακής ή παρα-Ναυτιλιακής Εταιρείας.
 • Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα Ναυτιλιακού ή Ναυτικού Πρακτορείου.
 • Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών εντός της ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών για θέματα τροφοδοσίας και ανταλλακτικών.
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση όρων Ναυτασφάλισης.
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση όρων σύνταξης Ναυλοσυμφώνου.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο της ναυτιλιακής εταιρείας.
 • Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμμετέχει σε ναυτιλιακές έρευνες και σε έρευνες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Εφαρμόζει τις αρχές της Ναυτιλιακής Οικονομίας και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ι διοικητικών προβλημάτων στον Τομέα της Ναυτιλίας.
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων, για την εδραίωση του κύρους της ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • Συμμετέχει στην εξασφάλιση της ομαλής, οικονομικής και ασφαλούς διαχείρισης Εταιρείας και Πλοίου (ShippingManagement).
 • Συμμετοχή σε εργασίες καθημερινής καταγραφής Καταναλώσεων, Θέσεων και Επικοινωνιών πλοίου(Operations).

Μαθήματα

Α’ & Β’ Εξάμηνο
Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών
Αγγλικά
Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών
Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
Τεχνολογία Καυσίμων
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
Ναυτικό Δίκαιο
Επιβατηγός Ναυτιλία
 
Γ’ & Δ’ Εξάμηνο
Αγγλικά
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
Δίκαιο της θάλασσας
Ναυλώσεις – Αγοροπωλησίες
Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ναυτασφάλιση
Ναυτιλιακή Λογιστική
Οργάνωση Γραφείου Αποθήκη – Αρχείο
Διαθεματική εργασία

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Ναυτιλιακές εταιρείες.
 • Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία.
 • Ναυλομεσιτικά & Ναυτασφαλιστικά γραφεία.
 • Ναυτιλιακούς και Ναυτικούς Οργανισμούς
 • Νηογνώμονες.
 • Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης Προτύπων και Ποιότητας Ναυτιλιακών Εταιρειών.
 • Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας.
 • Λιμενικούς οργανισμούς.
 • Ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις.
 • Μαρίνες.
 • Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης.
 • Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών.
 • Διυλιστήρια.
 • Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και Επισιτισμού πλοίων.
 • Εταιρείες τεχνικού – τεχνολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών πλοίων.
 • Επιχειρήσεις Διεθνούς Εμπορίου.
 • Διαμεσολαβητής Φορτίου.
 • Τελωνεία και εκτελωνιστικά Γραφεία.
 • Εταιρείες Συνδυασμένων Μεταφορών και εταιρείες Logistics.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα.

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο