Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ:

• Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.
• Το πρόγραμμα αφορά πρακτική άσκηση που ξεκίνησε για πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά.
• Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτιση. Εξαιρούνται όσοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση των 4 εξαμήνων πριν το 2020, για τους οποίους το όριο έχει μετατεθεί στο Δεκέμβριο του 2022.
• Το ωράριο της πρακτικής άσκησης είναι από 4 έως 8 ώρες την ημέρα / 5 ημέρες την εβδομάδα / όχι βράδια 10:00μμ-6:00πμ / όχι αργίες / όχι Κυριακές.
• Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί, μετά την ολοκλήρωση του Β’ (ή Δ’) εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση όχι παράλληλα με τη φοίτηση.
• Ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (960 ώρες) και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από το ΙΕΚ.
• Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
• Για τη λήψη αποζημίωσης πρακτικής άσκησης, ο καταρτιζόμενος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή να λαμβάνει άλλου είδους μισθοδοσία από τον εργοδότη που ασκείται πρακτικά.

Το σύνολο της διαδικασίας γίνεται υπό την εποπτεία του ΙΕΚ και ειδικότερα του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας, στο οποίο αποκλειστικά απευθύνεστε για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να καλέσετε στο 2610450701.

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο