Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

*Πέρα από τα ακαδημαϊκά και τυπικά προσόντα, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση ενηλίκων.

*Η προϋπηρεσία στη βαθμίδα μας θα ήταν επιθυμητή.

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο