Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων ΙΕΚ για τμήματα Πανεπιστημίων

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις σε Τμήματα Α.Ε.Ι. που ήδη έχουν εκδώσει σχετικές Προκηρύξεις έως και τις 15 Νοεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα τμήματα που επιθυμούν να φοιτήσουν, μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, προκειμένου να πληροφορηθούν εάν έχουν εκδώσει σχετική προκήρυξη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου. 

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Α.Ε.Ι. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι κατατασσόμενοι, ύστερα από αίτηση τους, μπορούν να απαλλαγούν της υποχρέωσης παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων του ΑΕΙ, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα του ΙΕΚ.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο