Ηλεκτρονική έκδοση διπλωμάτων για τους αποφοίτους ΙΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ

Προχωρώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ολοκληρώνει σε λίγες ημέρες την ηλεκτρονική έκδοση των Διπλωμάτων επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι επιτυχόντες απόφοιτοι ΙΕΚ στην εξεταστική περίοδο του 2021 θα είναι οι πρώτοι που θα αποκτήσουν το δίπλωμά τους με απλά βήματα μέσω της ιστοσελίδας του www.eoppep.gr.

Αναπτύσσοντας τις ψηφιακές του υπηρεσίες, έπειτα και από τη θεσμική τακτοποίηση με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 364 του Ν. 4957/2022), ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα εκδίδει πλέον ψηφιακά όλους τους τίτλους που χορηγεί για όλα τα συστήματα πιστοποίησης που υλοποιεί. Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιείται στο εξής το διάστημα μεταξύ της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και της έκδοσης των διπλωμάτων, χωρίς να παρεμποδίζεται η μετάβαση των αποφοίτων στην εργασία ή σε περαιτέρω σπουδές.

Τα πιστοποιητικά αυτά έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα δημόσια έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους. Επιπλέον, έχουν ισχύ σε όλα τα κράτη της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο