ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Από το να υποστηρίζεις εταιρείες, μέχρι να διευθύνεις τη δική σου επιχείρηση!

Τίτλος Σπουδών: Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας
Διάρκεια: 2 Έτη
Περίοδος Εγγραφών: Σε Εξέλιξη
Έναρξη: Οκτώβριος & Φεβρουάριος

Περιγραφή

Έχει αποδειχθεί, πρακτικά, ότι για την εύρυθμη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη και κυρίως την επιτυχία μιας επιχείρησης, το απαραίτητο «συστατικό» είναι τα ικανά στελέχη της.

Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος κατέχει μια από τις ουσιαστικότερες θέσεις στην πυραμίδα της ιεράρχησης μιας επιχείρησης. Είναι ο ειδικός, ο άνθρωπος-κλειδί, που συνεργάζεται με τους Διευθυντές Τμημάτων και συμμετέχει ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα της επιχείρησης.

Με τις εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτά, είναι σε θέση να εφαρμόσει στην πράξη, τις Αρχές των επιστημών της Διοίκησης, της Οικονομίας και της Οργάνωσης (management), της Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και του Marketing. Μπορεί να αναλάβει αρμοδιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να υποστηρίξει μια επιχείρηση, που κινείται στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Μαθαίνω

 • Χρησιμοποιώ τις γνώσεις στατιστικής, οικονομικών μαθηματικών και χρηματοοικονομικών, για την επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης.
 • Συγκεντρώνω, επεξεργάζομαι και αξιολογώ λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που παρέχει το λογιστήριο μιας εταιρίας.
 • Συμμετέχω ενεργά σε κοινές συναντήσεις με τα τμήματα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Συμμετέχω σε έρευνες, εφαρμόζω οικονομικές αρχές και υποβάλλω προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων.
 • Εφαρμόζω τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία, τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 • Σχεδιάζω και ελέγχω τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών και άλλων εγγράφων.
 • Χειρίζομαι εξειδικευμένα λογισμικά (software) γενικής λογιστικής, εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας που χρησιμοποιούν όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Μελετώ στατιστικά δεδομένα, συντάσσω και αναλύω πίνακες και γραφικές παραστάσεις.
 • Συμπληρώνω και υποβάλλω έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου.
 • Σχεδιάζω και καθοδηγώ δραστηριότητες προσωπικού.
 • Δέχομαι επισκέπτες και συνδιαλέγομαι για λογαριασμό της επιχείρησης.
 • Διενεργώ απογραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμμετέχω στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών.
 • Συντάσσω και διεκπεραιώνω έγγραφα της παραγωγικής μονάδας.
 • Χειρίζομαι εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

Μαθήματα

Α’ & Β’ Εξάμηνο
Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ
Δίκαιο Ι,ΙΙ
Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
Στατιστική Ι,ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
Τεχνική Συναλλαγών
Marketing
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 
Γ’ & Δ’ Εξάμηνο
Φορολογική Πρακτική
Λογιστική Εταιρειών
Φορολογική Λογιστική – Εφαρμογές
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Λογιστική Κόστους
Δημόσιες Σχέσεις
Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης & Μισθοδοσία (Η/Υ)
Marketing Υπηρεσιών
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διοίκηση Προσωπικού
Διοίκηση Marketing
Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – Η/Υ)
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Πολυεθνικές Εταιρίες
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Ναυτιλιακές, Αεροπορικές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 • Λογιστικά γραφεία
 • Τραπεζικούς Ομίλους
 • Δημόσιο Τομέα, Υπουργεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ
 • Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας με τη δημιουργία της δικής σου επιχείρησης

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο